facebooktwittermail d

V föreslår odling för beredskap

Satsning på livsmedelsberedskap är ett sätt att stimulera den coronakrisande ekonomin, anser Vänsterpartiet.

Odlingen av ”beredskapslivsmedel” bör utvecklas, föreslår Vänsterpartiet.
Odlingen av ”beredskapslivsmedel” bör utvecklas, föreslår Vänsterpartiet. FOTO: HÄRJE ROLFSSON

I sin vårbudgetmotion avsätter Vänsterpartiet 25 miljoner kronor för att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska leda en pilotstudie om regionala center för beredskapslivsmedel. Åtgärden är en av flera som partiet anser kan genomföras på kort sikt som en del av ett stimulanspaket för att möta coronakrisen och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Det framgår inte av motionen exakt vad som menas med regionala center för beredskapslivsmedel men inspiration har hämtats i Naturvårdsverkets miljömålsutvärdering från 2019. Där föreslås ett försök med naturbruksgymnasier som odlar beredskapslivsmedel utifrån lokala kretslopp och utan fossila insatsmedel.