facebooktwittermail d

”Utveckla marknaden för blånat virke”

Skogsägare riskerar att drabbas om Sverige inte kan utveckla marknaden för blånat virke. Det anser Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna och Svenskt Trä.

Granstockar med blånad splintved.
Blånat trä fungerar utmärkt som konstruktionsvirke om det skyddas från fukt men är inte lämpligt att använda i väderexponerade konstruktioner. FOTO: MARTIN GUSTAFSSON

Så länge de omfattande angreppen av granbarkborre fortgår får sågverken in stor mängder angripet virke.