facebooktwittermail d

Utskottet vill öka farten i artskyddsfrågan

Miljö- och jordbruksutskottet vill öka farten i artskyddsfrågan och föreslår också en minskad vargstam. Det framgår av ett nytt betänkande.