facebooktwittermail d

Utskott skeptiskt till förslag mot avskogning

Risk att svenskt skogsbruk påverkas, anser Miljö- och jordbruksutskottet.