facebooktwittermail d

Utskott granskar ändrade krav i skogsbruket

Miljö- och jordbruksutskottet ska undersöka vad den nya tolkningen av Artskyddsförordningen betyder för skogsägarna.