facebooktwittermail d

Utskott för gårdsförsäljning med villkor

Riksdagens Socialutskott vill att regeringen verkar för en lagstiftning som tillåter gårdsförsäljning. Så länge det inte hotar Systembolagets monopol.

Svensk vingård i Blekinge.
Svensk vingård i Blekinge. FOTO: ANN LINDÉN

En majoritet i Socialutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att jobba för att gårdsförsäljning av alkohol tillåts i Sverige. Det bör dock bara ske om Systembolagets monopolställning kan bevaras, enligt utskottet. Utskottets betänkande med förslaget om tillkännagivande till regeringen är inte offentliggjort än, och det går därför inte att veta hur utskottet resonerar kring villkoret om Systembolagets bevarade monopol.

Den senaste utredningen som gjordes i frågan, som kom 2010, drog slutsatsen att en kombination av gårdsförsäljning och fortsatt Systembolagsmonopol krävde en lösning som var långt ifrån vad som vanligen menas med gårdsförsäljning. Kopplingen till en faktisk gård skulle inte vara nödvändig, däremot någon form av aktivitet och att utländska producenter även tilläts öppna "gårdsbutiker" som i praktiken skulle kunna ligga mitt i Stockholm.

Finland ingen lösning

Det är EU:s konkurrensregler som gör det svårt att hitta en lösning som både öppnar för gårdsförsäljning och samtidigt inte riskerar att rasera Systembolagets monopol på vanlig butiksförsäljning av alkohol. Förespråkare pekar gärna på Finland, som också har ett alkoholmonopol men där det även är tillåtet med viss gårdsförsäljning. Skillnaden är att den alkohol som är tillåten att sälja på en gård främst är vin gjort på frukt och bär odlade norr om den 60 breddgraden. Det vill säga produkter som per definition inte konkurrerar med viner från andra delar av EU, med undantag av Sverige. En finsk variant skulle därmed inte hjälpa svenska producenter av druvviner och öl.

Mer tyngd ett valår

Riksdagen väntas besluta i frågan i slutet av april. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget.

Ett tillkännagivande har ingen tvingande effekt, men regeringen måste redogöra för riksdagen att den övervägt uppmaningen. Under ett valår, som i år, får de lite större tyngd, som en fingervisning om vilken politik en eventuell ny regering kan tänkas föra.

LÄS OCKSÅ: C-nej till slopat spritmonopol

LÄS OCKSÅ: Ministern svarar om gårdsförsäljning