facebooktwittermail

Utrotning till vilket pris?

Att flygbomba skogarna med avmaskningsmedel kan vara ett sätt att utrota dvärgbandmasken - men det kostar enorma summor och skulle ta år.

- Hypotetiskt sett skulle vi kunna utrota masken men än finns inget land i världen som lyckats, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverket till Bohusläningen.

Innan det första fyndet av dvärgbandmask gjordes var Sverige ett av få länder i Europa som varit fritt från parasiten.

Sverige har fått lov att använda undantagsregler som kräver att djur som förs in i landet avmaskas. Men i december går tiden ut och på Jordbruksverket vill man få förlängt. Det som krävs är en av två saker; antingen måste landet vara fritt från masken eller att man kan visa upp ett bekämpningsprogram som godkänns av EU, skriver Bohusläningen.

Miljonkostnad


Ett bekämpningsprogram skulle ta år att genomföra och kosta miljoner kronor. Men Jordbruksverket och SVA är överens om att det ska göras något nu innan masken sprider sig ytterligare.

- Det är en svår uppgift att bedöma vad som ska göras och till vilket pris, säger Eva Osterman-Lind på SVA till Bohusläningen. ATL.nu