facebooktwittermail d

”Vildsvinen måste minska kraftigt”

Vildsvin bör klassas som allvarligt skadegörande art, och vildsvinsstammen bör reduceras till 10 procent av dagens nivå. 

Det är ett av förslagen på åtgärder för att minska viltskadorna som Viltskadekommissionen presenterade under tisdagen.