facebooktwittermail d

Utredare förordar beredskapslagring

För att Sverige ska klara en krissituation bör livsmedelsförsörjningen vara en av de sektorer som prioriteras, föreslår utredaren Birgitta Böhlin.