facebooktwittermail d

Använde luckan i lagen - kan tjäna flera miljoner vid försäljning

Mitt under regeringens intensiva arbete med att ändra Jordförvärvslagen utnyttjade en närstående till en större skogsägare samt mäklaren Viktor Danielsson kryphålet.

Genom att föra över privatägd skogsmark till egna aktiebolag ökar de värdet på sin skogsmark med flera miljoner – nu säljs fastigheterna som bolagsskog.