facebooktwittermail d

Utmaningar och åtgärder för att lösa kostnadskrisen

Ökade foderkostnader kan göra djurhållning mer olönsamt medan spannmålspriserna har följt gödselkostnaderna bättre. Enligt en ny rapport från SLU kan växtodlaren vara kostnadskrisens vinnare och grisproducenten krisens förlorare.