facebooktwittermail d

Utmaning att få lantbrukare tanka mer fossilfritt

LRF i Östergötland har fått en utmaning att bita i. Senast 2020 ska traktorerna ha hälften fossilfria drivmedel i tanken.

Ordföranden för LRF i Östergötland, Peter Borring, antog utmaningen om att senast år 2020 använda 50 procent fossilfria drivmedel i traktorerna. Underskriften dokumenterades av media och alla var glada. Men nu ska målsättningen bli verklighet.

[Bild]

På gården hemma hos Peter Borring utanför Skänninge, träffades i dag torsdag samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, och representanter för LRF. På schemat fanns tid för att diskutera och utbyta tankar om hur svenskt lantbruk kan ställa om till att köra på allt mer av fossilfria drivmedel. 


Varför gör du det här, Peter Borring?

- För att ställa om det här med fossilfritt måste vi ställa det i en kontext, i den konkurrenskraft vi bönder lever i varje dag. Då vill jag beskriva att det är möjligt att med dagens skatteregler köra upp till ungefär 50 procent fossilfritt och få konkurrens-neutralitet med vanlig fossildiesel. Då vill vi uppmana våra kollegor att det gör vi, det provar vi.

[Bild]

Sårbarhetsperspektivet

Att klimatet påverkas när fossilfria drivmedel används är sedan länge en pågående diskussion i samhället men även andra aspekter togs upp.


- Det är faktiskt inte som kan tro: klimatdiskussionen, utan det är sårbarhetsperspektivet, att vi importerar någonstans 60-65 procent från antingen Ryssland eller Mellan Östern och det tycker jag inte känns bra. Kan vi i högre grad producera den dieseln och det drivmedlet här i Sverige på svenska råvaror och pengarna stannar i den svenska samhällsekonomin, så har det både gett sysselsättning, ekonomisk motor och minskat sårbarheten, menar Peter Borring.

[Bild]

Hur kan man nå målet 100 procent förnyelsebara drivmedel?

- Jag tror att det är så krasst att drivmedel är en kassako och då måsta man våga titta på någon form av grön skatteväxling. Man kan inte mer än sänka skatterna till noll. Sen kan inte staten göra mer. I en konkurrenskraft med danska, tyska och finska bönder som kanske vill sälja ekologiska livsmedel till svensk offentlig upphandling, då tror jag det är viktigt att stimulera på andra sätt. Att man till exempel har skattelättnader på företagare nivå. Det kan vara arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.

[Bild]

Skatten höjdes

Energifabriken erbjuder förnyelsebara drivmedel och har upplevt både medgång och motgång. Ett bakslag var när skatten på RME höjdes. 
Karin Varverud, en av delägarna, visade hur försäljningen av RME först ökade för att sedan dyka när skatten successivt ökade. 


- De kunderna har vi kvar, de hoppade över på nästa förnyelsebara bränsle, HVO, som det blev kraftig brist på, vi flyttade hundratusentals kubikmeter från ett perfekt bränsle som heter RME och in på nästa förnyelsebara bränsle som fanns, säger Karin Varverud.

[Bild]

Karin Varverud framförde en önskan till Svante Axelsson om en snabbare sänkning av skatten på RME än 1 januari 2018 som finns i ett förslag.

Tar vidare till regeringen

Diskussionerna vid ceremonin på Peter Borrings gård och senare träffen hos Energifabrikens delägare gav upphov till förslag som Svante Axelsson kan ta vidare till regeringen.

Utmaningen är en lansering inför konferensen Fossilfritt Östergötland möjligheter i en modernare morgondag som arrangeras i Norrköping den 21 april.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Efter att ha pratat förnyelsebara drivmedel med östgötska lantbrukare provade han att köra Ferguson Grålle med HVO i tanken.

FAKTA:
 Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med. Förutom en möjlighet att påverka samhällsomställningen erbjuder initiativet en möjlighet för dessa aktörer att visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply.
 Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.


Källa: fossilfritt-sverige.se