facebooktwittermail d

Utgående lager av sojabönor når lägsta nivån på över fem år

Exporten av vete från Ukraina och Ryssland minskar med 7 miljoner ton, enligt en prognos från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA).