facebooktwittermail

Utdragen skogsstrid i Miljööverdomstolen

Skogsstyrelsen och Fortum slåss i Miljööverdomstolen om vad som är viktigast. Trädsäkra elledningar eller biotopskyddet.

Skogsstyrelsen har överklagat ett beslut i miljödomstolen som tillåter Fortum att ta bort bitar av ett biotopskyddat område
för att trädsäkra en ledningsgata.

Skogsstyrelsen vill att Miljööverdomstolen ska pröva ärendet eftersom det skulle vara av " stort värde för rättstillämpningen i framtiden" och av "värde för det fortsatta biotopskyddsarbetet att få ett vägledande avgörande i Miljööverdomstolen".

Skogsstyrelsen vill att området ska skyddas i sin helhet och att det inte är lämpligt att det naggas i kanten.

"Ett starkt intresse"


Skogsstyrelsen skriver att de förstår att avbrott i elleveranserna kan vara allvarligt både för enskilda och för samhället, men att naturmiljön och den biologiska mångfalden är ett väl så starkt intresse.

De menar att elavbrott är "regelmässigt av relativt kortvarig natur. Om höga, och för flora och fauna viktiga, naturvärden går förlorade är det oftast för gott. Värdena kommer inte tillbaka".

Alla åtgärder inte förbjudna


Dessutom, skriver Skogsstyrelsen, är inte alla åtgärder förbjudna i ett biotopskyddsområde. Om Fortum skulle ha behov av att avverka ett träd i skyddsområdet som riskerar att falla över ledningarna så finns den möjligheten.
Skogsstyrelsen kan meddela Fortum att de anser att det är ok. Och då, menar Skogsstyrelsen, riskerar inte Fortum att bli lagförda för att ha tagit ned träd i ett biotopskyddsområde. Om nu någon annan skulle anmäla Fortum för detta.

En olägenhet


Att Fortum måste kontakta Skogsstyrelsen för att få dispens att avverka ett sådant träd är "en olägenhet eldistributörer enligt Skogsstyrelsens mening får finna sig i. Det får anses vara en måttlig och rimlig uppoffring av hänsyn till natur och miljö".

Fortum bestrider Skogstyrelsens yrkande om ändring av miljödomstolens dom. Härje Rolfsson