facebooktwittermail d

Urban Rydin: ”Utdragen momsstrid väntar många hästägare”

I stället för att snabbt få till ett vägledande avgörande riskerar vi att få tusentals kostsamma domstolsprocesser under lång tid, skriver Urban Rydin i en krönika.

”Hästägare ska alltså slängas ut från momssystemet medan villaägare som säljer lite el, de ska som grund vara med”, skriver Urban Rydin i en krönika. FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

De tolkningar av momsreglerna som gör att Skatteverket vill slänga ut hästägare från momssystemet är tveksamma och strider enligt min uppfattning mot EU:s momssystem. Trots det dundrar myndigheten på med sin tillämpning.

Mot bakgrund av en dom i EU-domstolen, den så kallade Bastovadomen, ändrades tolkningen av momsreglerna för hästföretagare som tävlar med hästar. I en svensk prövning ansåg Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, att endast den garanterade delen av prispengarna (nu tredubblad till minst 1 500 kronor per start) var momspliktig och den rörliga delen var momsfri. Samtidigt avvisade man Skatteverkets propåer om att branschen ägnade sig åt förfarandemissbruk.

Effekten av domen från 2019 är att många hästägare får momspengar tillbaka, vilket således är helt i enlighet med reglerna.

Vilka övriga momspliktiga intäkter har då en tävlingshäst normalt? Det är givetvis försäljningen när tävlandet upphört och den första intäkten innan tävlandet är normalt den så kallade premien på 20 000 kronor som man får för att uppmuntra till träning för framtida tävling.

Men det faktum att många hästägare får momspengar tillbaka verkar reta Skatteverket. I ett ställningstagande daterat den 1 april (!) 2020 ändrade sig Skatteverket och menade nu helt plötsligt att premien inte var momspliktig. Hästbranschen sökte med mig som ombud ett förhandsbesked och vann hos Skatterättsnämnden men det överklagades och HFD har nu fastställt förhandsbeskedet.

Men inte nog med det. Ett år senare kom ett ställningstagande från Skatteverket om beskattningsbar person där man generellt anger att den som bara tävlar med hästar inte driver ekonomisk verksamhet. Hästägare ska alltså slängas ut från momssystemet medan villaägare som säljer lite el, de ska som grund vara med.

Skatteverket vägrar avvakta med sin tillämpning trots att deras ställningstaganden kan ifrågasättas ur ett rättsligt perspektiv. Vi erinrar oss alla att det var exakt det som hände när Skatteverket ville ha kassaregister på en strömlös fäbod. Mönstret går igen.

Återigen har hästbranschen, med mig som ombud, tvingats söka förhandsbesked men det är oerhört svårt att få ett i denna typ av frågor. HFD har nämligen gått oerhört långt i en tillämpning med avvisningar av fall som domstolen bland annat tycker borde lösas inom ramen för den ordinarie processen. Så det tar kanske fem år innan vi har nått nivån för HFD.

I stället för att snabbt få till ett vägledande avgörande riskerar vi att få tusentals kostsamma domstolsprocesser under lång tid. Det krävs dessutom expertkunskap för att driva en sådan och många småföretagare kommer därför inte att driva sitt fall vidare utan knyter näven i fickan. Rättssäkerheten för många små aktörer är hotad.

Jag är ganska säker på att EU-kommissionen när vi om ett antal år gör bokslut över detta kommer att ha synpunkter på hur den svenska staten, genom sin myndighet Skatteverket, på lösa boliner agerar i strid med EUs momssystem och vill slänga ut hästägare ur momssystemet.

Urban Rydin är skattechef på Fyrklövern.