facebooktwittermail

Utdelning av Scan-aktier kan bli aktuellt

Det kan bli aktuellt att dela ut delar eller hela Sveriges Djurbönders aktieinnehav i HK Scan till medlemmarna.

Vid onsdagens möte i representantskapet beslutades att en snabbutredning ska göras. Resultatet presenteras för årsstämman den 17 mars.

Enligt föreningens ordförande Otto Ramel kan det mycket väl bli aktuellt att individualisera aktieinnehavet i HK Scan.
Sveriges Djurbönder är i dag näst största aktieägare och det samlade värdet på aktieportföljen uppgår till cirka 500 miljoner kronor.

Däremot är det inte aktuellt att sälja aktierna och dela ut kontanter till medlemmarna.

Sveriges Djurbönder har cirka 17 000 medlemmar. Otto Ramel räknar med att föreningen lever vidare i framtiden, om än i nerskalad form. Det som sannolikt blir föreningens verksamhet i framtiden är viss rådgivning tillsammans med andra aktörer samt kommunikation med medlemmarna. Jan Olsson