facebooktwittermail

Utbudsproblem på marknaden snart över

Priset på råvaror har varit stigande de senaste två åren. Basmetaller och energi har drivits av den förbättrade konjunkturen i världen, medan priset på jordbruksprodukter huvudsakligen påverkats av det dåliga odlingsvädret i världen, som i sin tur orsakas av väderfenomenet La Niña.

La Niña orsakar torrt väder i Syd- och Nordamerika och i Europa, men blött väder framförallt i Sydostasien. Den Nordatlantiska Oscillationen har dessutom varit i negativ fas i över ett år, vilket medfört kallt och torrt väder framförallt i (norra) Europa.

Båda dessa väderfenomen har varat ovanligt länge och om man ska slå vad, så bör man utgå från att de snart är över. Till skillnad från konjunkturrelaterade råvaror, så bör man utgå från att utbudsproblemen på råvarumarknaden för jordbruksprodukter snart är över.

La Niña


La Niña, väderfenomenet som drabbat världens matproduktion, kom in svagare i januari. Snart har vi en notering även för februari. Southern Oscillation Index ("SOI") "borde" börja bli svagare/sjunka nu.


Diesel


Dieselpriset har fortsatt att stiga. Det kalla vädret på norra halvklotet håller efterfrågan på eldningsolja (som är samma sak som diesel) högt.

Vete


Efter USDA:s Baseline-rapport i måndags utlöstes en våg av säljordrar. Rapporter om att man i Asien blandar dåligt Australiensiskt vete med bättre och ändå får ett OK mjöl, ökade trycket ytterligare. Veckans prisnedgång är den största sedan november.

Vädret är torrt i både Kina och i USA. Kyla drabbade Ryssland och östra Europa och det fanns pratiskt taget ingen snö. Fram till första veckan på april hålls världen fortfarande i ovisshet om hur prisutvecklingen ska bli i år. För Kina har en långtidsprognos sagt torrt och kallt, men sedan mer nederbörd. Det återstår att se hur det blir.

Priset är väldigt uppskruvat och det finns en ordentlig riskpremie i priset för risken att även 2011:s skörd slår fel i världen.

Maltkorn


Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd, i november, som vi har skrivit kommit in i en konsolideringsfas, ligger kvar i denna. Priset har backat från 270 euro per ton till 260 euro per ton.

Priset är i princip oförändrat sedan förra veckan.
Maltkornspriserna på termin ligger väldigt högt i förhållande till väntade vetepriser. Det är ju enkelt för jordbrukare att "reagera" genom att så maltkorn i vår.

Om du tror att priset om ett respektive två år kommer att vara lägre än 250 euro per ton, kan det vara en god idé att sälja terminskontrakt, om du tänker odla maltkorn vill säga.

Raps


Rapsterminerna på Matif orkade inte ta sig upp nämnvärt efter det prisfall som skett mot slutet av februari. Kursdiagrammet visar att rapsmarknadens trend, som tidigare varit så stark, har förlorat mycket kraft. Hittills under 2011 har priset inte rört sig uppåt.
Vi fokuserar nu på risken att pristrenden vänder nedåt och står beredda att låsa priserna genom att sälja terminskontrakt.

Sojabönor


Sojabönorna drabbades också av USDA:s Baseline-rapport och av att Brasiliens skörd väntas bli 70-73 mt, istället för ca 67 mt som tidigare väntat. Avkastningen per ha ser ut att bli hög i Brasilien. Vädret i veckan var dock torrt i Sydamerikas odlingsområden.

USDA:s chefsekonom sade dock att det behövs 3-4 miljoner acres mer för att återställa lagren. Ännu mer sade han skulle behövas för majs, 10 miljoner acres.

Terminspriserna nu jämfört med för en månad sedan är något lägre för de korta löptiderna, men avsevärt högre för de längre. USDA sade i rapporten att lagren av sojabönor inte når upp till 200 mbu förrän 2019/20!

Priset måste upp långsiktigt för att stimulera mer produktion, eller ransonera efterfrågan. Med köttpriserna på toppnivåer stimuleras också sojamarknaden.

Trenden är alltjämt uppåtriktad och vi är fortsatt positiva till sojapriset.

Majs


Majspriset steg i veckan, till skillnad från vetet. Verkligheten ser olika ut. Enligt baseline-rapporten från USDA i måndags behövs 10 mijoner acres av majs för att återställa lagren till normal nivå. Köttpriserna är på toppnivåer och konsumtionen av majs till etanol ser inte på något sätt ut att minska - tvärtom!

Under en fem års prishistorik i cent per bushel för majs, vete och sojabönor ser vi att priserna för vete inte har stigit trendmässigt under den här femårsperioden. Däremot har de gjort det för sojabönor och majs.

Det är drivet av global efterfrågan på animaliska proteiner, och på biobränslen. Tillväxtländernas ökande aptit och biobränslena har inte på samma sätt påverkat vetemarknaden. Vi tror att dessa trender kommer att fortsätta att påverka majs (och sojabönor).
Vi är fortsatt positiva till majs.

Gris


Gristerminerna med avräkning i februari på CME har haft en fin resa uppåt, men backade lite såhär på slutet av livstiden. Högre priser på foderråvaror - majs och sojabönor bäddar för högre priser på gris framöver.

Även i Europa har priset för augustileverans (högsäsong i Tyskland) hållit sig kvar på en hög nivå.

Mjölk


Mjölkterminerna fortsatte upp i veckan som gick. Nu börjar, som väntat, de höga terminspriserna realisera sig i högre spotpriser.

Mjölkmarknaden har gått kräftgång länge, och så kom den här stora prisuppgången som började redan i september, men som blev tydlig först i december. Det är något av en trendvändning efter prisfallet vid finanskrisen.

Gödsel


Prisnoteringen för urea och diammonium fosfat har gått åt olika håll. Urean har faktiskt blivit billigare, medan fosforn har blivit något lite dyrare.

Liksom för vetemarknaden är de närmaste sex veckorna viktiga för om prisuppgången ska fortsätta.
Torbjörn Iwarson