facebooktwittermail d

Utbrott av salmonella på hönsgård

Salmonella har upptäckts på en gård i södra Norrland. Nu sätter Jordbruksverket in åtgärder för att förhindra spridning. 

Höna bakom nät.
Det är oklart vilken hönsras det rör sig om. FOTO: MARION PALM

Det var i samband med ett besök på hönsgården som en veterinär på länsstyrelsen kontaktade Jordbruksverket och föreslog smittspårning. 

Enligt Sveriges Radio ska Jordbruksverket fått information om konstaterade fall av salmonella på den aktuella gården. 

Under onsdagseftermiddagen kom provsvaren från Uppsala: 

”Nu har vi fått provsvaret och hönsen var tyvärr positiva för salmonella. Det innebär att det blir spärr och bekämpning”, skriver Ann-Christine Ring, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett mejl till ATL.

Nu kommer anläggningen spärras av och smittan bekämpas. Under bekämpningen införs hygien- och skötselrutiner. Det innebär att delar av anläggningen saneras och smittförande produkter som exempelvis gödsel omhändertas. Så långt produktionsformen tillåter inväntar man en naturlig utläkning av infektionen.

I fjäderfäbesättningar avlivas i regel alla djur direkt då det är omöjligt att stoppa smittspridningen på annat sätt. 

ATL har sökt smittskyddshandläggare på Jordbruksverket för ytterligare information om den berörda hönsbesättningen.