facebooktwittermail d

Utbildning till hortonom lockar

Antalet förstahandssökande till program vid SLU minskade i år, medan ansökande till kurser har ökat. Och totalt har något fler sökt utbildningar och kurser vid SLU i år, visar siffror från verket för högskoleservice.

Dubbelt så många som förra året, alltså nio personer, har sökt programmen för hortonom i Alnarp. Ökar stort gör också agronom-ekonomi och landskapsarkitekt i Uppsala och skogsmästare i Skinnskatteberg samt trädgårdsingenjör-marknad i Alnarp, enligt ett pressmeddelande från SLU.

Bland programmen som har fått färre antal förstahandssökande finns Uppsalas husdjursvetenskap, bioteknologi, agronom-mark/växt samt trädgårds­ingenjör-odling i Alnarp.

Populära är även veterinär- och djursjukskötarutbildningarna med högt söktryck med 8,6 respektive 25,4 förstahandssökande per utbildningsplats. ATL.nu