facebooktwittermail d

Utbildning krävs för att kränga växtskyddsmedel

Från 26 november måste alla som säljer eller distribuerar växtskyddsmedel ha gått en utbildning hos länsstyrelsen för att få fortsätta med verksamheten.

Kravet innebär att distributören från och med måndag 26 november måste ha minst en person med utbildningsbevis tillgänglig vid försäljningen för att få fortsätta distribuera växtskyddsmedel.

Personen ska kunna ge kunderna information om hur bekämpningsmedlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som finns och hur medlet ska hanteras för att minska riskerna.

Vara tillgänglig

Personen behöver inte nödvändigtvis vara på plats fysiskt utan det räcker med att vara tillgänglig via telefon.

Utbildningen är en grundkurs som handlar om användning av växtskyddsmedel utomhus. Utbildningen hålls av länsstyrelsen enligt en kursplan som Kemikalieinspektionen beslutar.

Utbildningen samordnas med Jordbruksverket som utbildar användare av växtskyddsmedel.