facebooktwittermail

De erbjuder verktyg för att maxa vinsten

Ny kurs för gröna ledare, lockar med ökad vinst, ökad lönsamhet och en mer professionell organisation.

– Det blir lätt som det blir, i stället för att det blir som man vill, säger Ove Karlsson SLU.

Utbudet av kompetensutveckling riktad mot gröna näringar har varit ganska knapert. Nu finns dock flera exempel på nya satsningar i den kategorin.

SLU har länge fått förfrågningar om vidareutbildning för gröna företagare.

– Tidigare studenter har undrat om vi inte kan ha fortbildning för de som jobbat ett tag, säger Ove Karlsson, verksamhetsledare på Kompetenscentrum företagsledning vid SLU.

Strategiska verktyg

Kursen är på halvdistans och tar upp fem olika grundpelare inom företagsledning. Deltagarna arbetar både gemensamt och med enskilda uppgifter inom det egna företaget.

– Jag pratar med många lantbruksföretagare, och det är inte ovanligt att man saknar strategi och tydliga mål. Det är lätt att det blir som det blir, i stället för som man vill.

Genom kursen ska deltagarna få verktyg för att strategiskt ta verksamheten till nästa nivå.

– Man behöver veta vilka spakar man ska dra i, i olika faser av sitt företagande. Många går plus minus noll, men de borde kunna ha en vinstmarginal på 10-15 procent.

Vinst en förutsättning

Att vinst är oviktigt för att lantbruk är en livsstil, tycker han inte stämmer.

– Vinst är en förutsättning för att kunna behålla sin livsstil. Annars har man inga marginaler för vare sig utveckling eller för att hantera risker som torka, prissvängningar eller andra svårigheter.

Syftet är hållbarhet, men inte i första hand miljömässig, utan ekonomisk.

– Vi vill att företagen ska bli ekonomiskt hållbara, men jag vill inte att någon ska tro att vi tycker att ekologisk hållbarhet är oviktig. När man lyfter den ekonomiska hållbarheten, ger det även positiva effekter på den ekologiska och sociala hållbarheten. Starka företag kan skapa hållbar tillväxt.

Mer fokus på marknad

Han tycker att det finns stor potential i gröna näringar, men att mer av fokus behöver läggas på marknadsutveckling.

– Många är "pristagare", de får böja sig för det pris som mejeri och handel bestämmer. Man behöver arbeta mot en position på marknaden där man är prissättare.

Förebilden för kursen finns i Kanada, och en av de ansvariga därifrån kommer att medverka under den svenska kursen.

– Jag gick själv kursen där, och såg en enorm skillnad på deltagarna före och efter kursen. De som gått kursen har förändrats, mognat och blivit mer kompletta. De ser på både sig själva och sitt företag på ett helt nytt sätt, säger Ove Karlsson.

Efter kursen ska man kunna:

Redogöra för den teoretiska bakgrunden till de viktigaste områdena inom företagsledning.

Förstå utmaningarna och utvecklingsprocesser i marknad, kommunikation och relationer, samt hantera produkt- och serviceutveckling.

Förstå betydelsen av strategisk ekonomi- och målstyrning, samt tillämpa den taktiskt och operationellt för god kontroll och styrning.

Förstå utmaningarna i framtidens organisationer, deras krav och behov av utveckling av ledarskap och medarbetarskap.

Förstå värdeflödet i produktion och produktionsprocesser, arbeta med ständig förbättring och styra mot hållbar produktion.

Utveckla strategiskt tänkande, planering och genomförande, göra beslutsunderlag inför strategiska val.

Utveckla organisationens entreprenöriella och innovativa förmåga

Kursens upplägg

Utbildningen innehåller praktikfall där varje fall redovisar en unik beslutssituation. Deltagarna skall ta fram en lösning på ställda frågor för vart och ett av dessa fall samt kommentera övriga kursdeltagares lösningar.

Schemalagda studiebesök och seminarier är obligatoriska och följs upp individuellt mellan varje utbildningstillfälle.

En branschblandning bland deltagarna är en fördel i kursen, för att kunna reflektera över utmaningar och behov inom olika områden.

Kursledningen kan välja att omfördela deltagare i grupperna om de har för nära konkurrensförhållande.

Ansvarig för kursen är Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp.