facebooktwittermail d

Utan prisstatistik famlar virkessäljarna i mörkret

Prisrally på både trävaror och massa gick virkessäljarna förbi under 2021. Att Sverige i princip saknar prisstatistik kan vara en orsak, skriver ATL:s Ulf Aronsson.