facebooktwittermail d

USA vässar knivarna över hormonkött

USA vill inte vänta längre på att EU betalar för sin vägran att släppa in hormonbehandlat nötkött.

Tålamodet har tagit slut. Nu förbereder USA tuffa förhandlingar med EU om kompensation för att unionen har importförbud på hormonbehandlat nötkött.

Att EU, enligt WTOs regler, inte har rätt att stoppa nötkött från djur som fått tillväxthormoner slogs fast redan 1999. Världshandelsorganisationen godkände inte EUs argument om att det finns vetenskaplig bas för att hävda att köttet är farligt.

Ta ut strafftullar

Sedan dess har USA haft rätt att ta ut strafftullar på produkter från EU. USA planerade bland annat att lägga extra tullar på griskött och lingonsylt från Sverige.

De planerna kunde stoppas 2009 då parterna kom överens om att EU i stället skulle öppna en tullfri kvot för hormonfritt nötkött.

Värdet av den kvoten har minskat för USA sedan länder som Uruguay och Australien fått större tillgång till den, och den amerikanska nötköttsindustrin har pressat på för hårdare tag.

Lösas inom TTIP

Frågan var tänkt att lösas inom förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet.

Det är nu högst osannolikt att det blir något sådant avtal i närtid, eller överhuvudtaget, med tanke på den växande skepsisen för mer omfattande frihandelsavtal på båda sidor om Atlanten.

Som ett första varningskott har USAs handelsrepresentant börjat samla in information från industri, intresseorganisationer och allmänhet om vad EUs importstopp betyder och vad återinförda strafftullar skulle få för konsekvenser.

Om EU inte ändrar sig kommer strafftullar att införas, skriver USAs handelsrepresentant, ungefär motsvarande ett handelsdepartement, i ett pressmeddelande.

RELATERAT: Trump utser protektionist till handelspost