facebooktwittermail d

USA-valet: Arbetskraftfrågan i fokus för jordbruket

Inställningen till invandring skiljer och synen på handel förenar de amerikanska presidentkandidaternas jordbrukspolitik.

I en valkampanj där sakfrågorna fått stå tillbaka för skandaler och fokus på kandidaternas karaktärer har jordbruksfrågorna inte fått mycket utrymme.

Varken demokraten Hillary Clinton eller republikanen Donald Trump ser lantbruket som någon större röstdragare, att döma av deras offentliga ställningstaganden.

Här syns skillnaderna

Men där jordbruket hakar i frågor med lite högre intresserankning syns skillnaderna, och likheterna, mellan kandidaterna. Donald Trump har lovat att inte bara stoppa invandringen från USA:s grannar i söder, utan även kasta ut de människor som befinner sig i USA illegalt.

En sådan politik får stora konsekvenser för amerikanskt jordbruk som är djupt beroende av invandrad arbetskraft, och som i många fall redan har svårt att få tag på folk som är villiga att jobba i mjölkstallar och på fruktodlingar.

Hillary Clinton å sin sida förordar reformer som gör det lättare för arbetsgivare att importera arbetskraft, och lättare för människor som redan finns i landet att få rätt att vara där.

"För jordbruket"

Donald Trump talar svepande om att hans regering ska vara "för jordbruket", om skattesänkningar för alla företag och slopandet av miljöregler. Hillary Clinton är mer detaljerad, med förslag om hur investeringar i lantbruket ska öka, satsningar på bredbandsutbyggnad, ersättningar för naturvård och stöd till utbildning för nästa generation lantbrukare.

Demokraternas kandidat vill också stötta konsumtionen av närodlat, en hjärtefråga sedan hennes tid som senator för delstaten New York. Hillary Clinton vill även minska användningen av antibiotika i djuruppfödningen.

Styr amerikanska stöden

Nästa president kommer att sätta sin stämpel på den lagstiftning som styr de amerikanska jordbruksstöden. Hillary Clinton vill utveckla det rådande systemet som bland annat har försäkringslösningar.

Donald Trump säger sig stötta ett starkt skyddsnät för bönder, men har inte gått närmare in på hur det ska se ut.

Mer återhållsam till frihandel

Oavsett vem som vinner på tisdag så blir det en president som är mer återhållsam till frihandel än sina närmaste föregångare.

Båda kandidaterna har lovat hårdare tag i förhandlingar med handelspartners, och att det avtal mellan tolv Stilla havsländer som slöts för ett drygt år sedan inte ska tillämpas av USA.

Delstater med tunga jordbruksintressen, som North Carolina och Iowa, kan avgöra tisdagens presidentval. Men ingen av presidentkandidaterna verkar tro att jordbruket kommer att göra det.

LÄS MER: USA röstar om rätten att bedriva jordbruk