facebooktwittermail d

USA: Röstar om rätten att bedriva jordbruk

Det är inte bara vem som ska bli landets president som avgörs av dagens val i USA. I Oklahoma röstar man om rätten att bedriva jordbruk ska skrivas in i grundlagen.

Frågan om jordbruk ska göras till en grundlagsskyddad rättighet är en av flera folkomröstningar på delstatsnivå som påverkar USA:s bönder. Går förslaget igenom får jordbruksverksamhet samma skydd som yttrandefriheten och religionsfriheten i Oklahoma. Ska lagstiftning som begränsar rätten till jordbruk instiftas måste det finnas mycket starka skäl, och möjligheterna att ifrågasätta sådana lagar i domstol ökar.

De som driver frågan, bland dem delstatens största bondeorganisationer, vill hindra lagstiftning som begränsar jordbruksverksamhet. Motståndarna befarar just det; att reglering av till exempel miljöskydd eller djurvälfärd omöjliggörs då det oundvikligen sätter gränser för vilken sorts lantbruk som kan bedrivas.

Vicekandidat stöttar

Kritikerna oroar sig också för att det ska göra det svårare att med offentliga medel stötta mindre gårdar, till fördel för stora industrijordbruk. Liknande grundlagsskydd finns i North Dakota och Missouri.

Samma konstitutionella rättigheter söks för jakt och fiske i Kansas och Indiana. Förespråkarna anser att jakt och fiske hotas av djurskyddsintressen och vill säkra de traditionella verksamheterna mot framtida lagstiftningsförsök. 18 delstater har redan rätten till jakt och fiske inskriven i grundlagen i någon form. I Indiana stöttas förslaget av guvernör Mike Pence, Donald Trumps vicepresidentkandidat.

Ifrågasatta jaktmetoder

Representanter för djurskyddsintressen har sagt att de inte arbetar för några totalförbud av jakt och fiske, då det inte är ett realistiskt mål hur gärna de än skulle vilja. Däremot stöttar de förbud av vissa jaktmetoder som de anser särskilt plågsamma eller skadliga. Spåren av sådana resonemang syns i att Montana ska rösta om förbud av användning av fällor och snaror för jakt på offentligt ägd mark. Men där argumenteras också för ett förbud på grund av riskerna för att sällskapsdjur kan fastna i fällorna.

Värnar djurskyddet

I Massachusetts ska delstatens invånare rösta om ett sådant lagförslag som de, som är för grundlagsändringen i Oklahoma, vill stoppa. Där föreslås ett förbud av ägg, kalvkött och fläsk från djur som hålls i utrymmen som gör att de inte kan lägga sig ner, ställa sig upp, sträcka på sig och vända sig om. Förbudet skulle gälla både uppfödning i Massachusetts och försäljning av produkter från djur som fötts upp utanför delstaten.

Totalt hålls 154 omröstningar på delstatsnivå i dag och de som rör lantbruksfrågor är få. Fler delstater, nio stycken, ska rösta om legalisering av marijuana.

LÄS MER: Så skiljer sig kandidaternas jordbrukspolitik