facebooktwittermail d

USA ökar importen av rysk björkplywood

Trots importtariffer med anledning av kriget i Ukraina så ökade USA:s import av rysk lövträplywood kraftigt under årets första fyra månader.