facebooktwittermail

Ursprungsmärkning av restaurangkött allt närmare

Regeringen går nu vidare i frågan om obligatorisk ursprungsinformation för kött och fisk på restauranger och i storhushåll. Men restaurangernas intresseorganisation Visita, där Maud Olofsson är ordförande, kämpar fortfarande emot.

Det är Livsmedelsverket som i dag får i uppdrag av regeringen att ta fram de underlag som krävs för att Sverige ska kunna tvinga restauranger och storhushåll att ange om det är svenskt eller utländskt kött på tallrikarna. Myndigheten har tidigare haft i uppdrag av regeringen att se över vad som behövs och bland annat kommit fram till att det behövs en konsumentundersökning som visar att en majoritet av konsumenterna anser att uppgift om ursprung är mycket viktigt (se faktaruta).