facebooktwittermail d

Ursprungsmärkning är ett viktigt verktyg

Den svenska livsmedelsproduktionen ger mat i världsklass. Sverige har en bondekår som är bland de högst utbildade, lever upp till ett av världens högsta djurskydd och skapar dessutom öppna landskap och jobb på den svenska landsbygden. Utmaningen ligger i att få svenska konsumenter att välja den svenska maten.

Jag har vid upprepade tillfällen läst insändare och debattartiklar i denna tidning där jag uppmanas lagstifta om ursprungsmärkning och där jag av oppositionen påstås vara emot ursprungsmärkning. Därför vill jag tydligt klargöra ett par saker.

Ursprungsmärkning är ett viktigt verktyg för de svenska livsmedelsproducenterna för att konsumenterna ska kunna göra aktiva val.

Därför har jag i EU röstat för ursprungsmärkning för fågel, fläsk, get och får. Nötkött har sedan tidigare en lag om ursprungsmärkning i EU.

Det är positivt att vi lagstiftar om detta på EU-nivå, eftersom det ger samma spelregler och konkurrensvillkor för alla.

Lagstiftning kostar nämligen pengar. När vi politiker stiftar en lag måste den kontrolleras. Kostnaden för kontrollen står i huvudsak bonden för. Kontrollerna för märkningen på nötkött kostar de svenska bönderna cirka 200 miljoner kronor om året.

Jag har med oro följt utvecklingen på den svenska köttmarknaden och kan till min förtvivlan konstatera att svenska kött- och fläskproducenter tappar marknadsandelar. Ytterligare kontrollkostnader som vid nationell lagstiftning blir en konkurrensnackdel har inte varit något som jag vill lägga på redan hårt pressade bönder.

Men om branschen och handeln själv märker sina produkter så behöver vi inte ha statliga kontroller som kostar pengar. Dessutom kan man gå längre och märka även charkprodukter, vilket ju är drygt hälften av allt kött och fläsk som kommer ut på marknaden.

Förra veckan meddelade LRF att de tillsammans med Svenskt Kött, Scan och handeln kommit överens om att märka sina produkter, ända ner på charknivå.
Detta glädjer mig mycket och jag är stolt över den handlingskraft som branschen visar.

Som politiker har jag ett ansvar att sätta upp spelregler och villkor som är så enkla, rättvisa och kostnadseffektiva som möjligt.

Jag har gjort avvägningen att en lagstiftning om ursprungsmärkning på EU-nivå är konkurrensneutral medan en nationell lagstiftning inte är det. Med det sagt vill jag betona att ursprungsmärkning är bra, ett nödvändigt verktyg för att konsumenterna ska kunna välja, det är kontrollavgiften som har bekymrat mig.

Nu gäller det för oss alla, branschen såväl som politiker, att berätta om mervärdena som svensk mat har - endast då kan vi motivera konsumenterna att betala ett högre pris för en vara.

Eskil Erlandsson
Landsbygdsminister (C)