facebooktwittermail d

Uppsving för svenska morötter

Företaget Nyskördade Morötter i Kristianstad ser en tydligt ökad efterfrågan i samband med väderkrisen i Sydeuropa. De levererar morötter till butiker i hela Sverige.

ATL har rapporterat om den svåra vädersituation som drabbat Sydeuropeiska grönsaksodlare och den ökade försäljningen av svenska säsongsgrönsaker. På företaget Nyskördade Morötter AB drar man upp färska morötter året om, och här ser man en tydlig uppgång i försäljningen.

– Vi har vår högsäsong denna tiden, men de senaste veckorna har vi märkt en ökad efterfrågan. Kunderna har fått upp ögonen för morötter, särskilt nu sedan det började skrivas om salladsbristen och de höga priserna, säger Pål Nilsson, vd Nyskördade Morötter AB.

Morotsfälten på Lyckås gård i Fjälkinge är täckta med halm för isolation, och morötterna skördas allt eftersom de ska levereras. De måste både skyddas från kyla och från solens ljus och värme. Om de börjar växa igen på våren, går plantan i blom och roten blir hård och träig.

– Vi tycker att det blir bättre kvalitet när de får stå kvar i marken, vi har inte de traditionella källare som passar för att lagra morötter så att de håller sin kvalitet, säger han.

Det väder som råder nu i stora delar av landet, med barmark, blåst och minusgrader, är inte gynnsamt för de åkerförvarade morötterna. Plasten som halmen har täckts med för att skydda, fryser ibland fast och gör skördearbetet mer tidskrävande. Värst är om temperaturen sjunker kraftigt under längre tid utan skyddande snötäcke, då finns risk att rötterna blir genomfrysta. Man lägger ut så mycket halm som man tror ska räcka en normal vinter, och det är sällan det blir riktigt låga temperaturer i Kristianstad.

I mitten av mars sås nya morötter som kan skördas i slutet av maj. 2015 skördades det sista av 2014 års skörd och det första av den nya skörden samma dag i början av juni.

[Bild]

Nu är det bråda dagar, varje vecka skördas och förpackas 600-700 ton morötter och skickas ut till butik för att täcka efterfrågan. Det är en ökning mot tidigare år, då man skördat runt 500 ton per vecka.

– Vi har helt tappat känslan för vilka grönsaker som är i säsong, det är alltid säsong för allt nu för tiden. Därför är det är nyttigt att inse att saker faktiskt kan ta slut och inte gå att få tag på. Till och med en prisomedveten kund ser ju att morötterna kostar några kronor medan traditionella sommargrönsaker kostar nästan hundralappen kilot, säger Pål Nilsson.

Han är glad att det blivit en ökad efterfrågan på svenska grönsaker, och hoppas att de som fått upp ögonen för säsongsgrönsakerna fortsätter att köpa svenskt. Han tycker också att man ofta glömmer att inte bara ekologiska svenska grönsaker är ett klimatsmart val.

– De traditionellt odlade svenska grönsakerna kommer i skymundan. Även traditionella odlare är restriktiva med besprutning och gödning, säger han.

Vår svenska lagstiftning är proaktiv och trycket på våra jordar är inte lika hårt, just på grund av att säsongen inte är så lång, förklarar Pål Nilsson.