facebooktwittermail d

Uppsving för lantlig biogas

I dag finns nästan tre gånger så många biogasanläggningar på svenska gårdar som för två år sedan. För att öka lönsamheten föreslår Jordbruksverket ytterligare stöd.

- Vi är väldigt glada över den här positiva utvecklingen. Den är ett lyft för klimatarbetet i svenskt jordbruk, säger Christel Gustafsson, chef för klimatenheten på Jordbruksverket, i en kommentar

Produktionen av biogas på svenska gårdar har tagit fart sedan Jordbruksverket införde ett investeringsstöd för biogasproduktion 2009.

Ute på remiss


Hittills har 26 biogasanläggningar fått stöd och ytterligare sju är under handläggning. När stödet infördes fanns endast cirka tio biogasanläggningar på gårdar i Sverige, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket vill gärna se fler biogasanläggningar på de svenska lantbruken.
- Det finns fortfarande gott om pengar kvar för fler investeringar, säger Christel Gustafsson.

För att öka lönsamheten i biogasproduktion på gården föreslår Jordbruksverket ett ytterligare stöd för biogas producerad från gödsel.

Stödet fungerar som en ersättning för att röta gödseln till biogas och på så sätt minska utsläppen av växthusgasen metan. Förslaget om det så kallade metanreduceringsstödet är just nu ute på remiss. ATL.nu