facebooktwittermail d

Uppstickarmejeri vill växa - breddar kapaciteten

Aktietorgets Dalsspira Mejeri har beslutat att genomföra en företrädesemission som fulltecknad tillför bolaget cirka 5,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden syftar till att utöka säljkåren samt att kunna bredda produktutbudet och produktionskapaciteten inom mejeri och ost.

För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Emissionskursen är 7:50 kronor per aktie. Nyemissionen omfattar högst 739 312 aktier.