facebooktwittermail d

Uppsägningar på danskt slakteri

140 anställda får gå när Danish Crown stänger nattskiftet på slakteriet i Ringsted.

Orsaken är att allt fler danska smågrisar exporteras i stället för att födas upp på hemmaplan.

Färre grisar till slakt på danskt slakteri.
Färre grisar till slakt på danskt slakteri.

Grisbranschen i Danmark kämpar sedan flera år med att behålla de danskfödda grisarna inom landet. Omkring en tredjedel av smågrisarna går på export, främst till Tyskland och Polen. De grisarna slaktas sedan och säljs av konkurrenter till Danish Crown, DC.

DC försöker komma till rätta med problemet, som leder till sämre kapacitetsutnyttjande och i förlängningen sämre betalningsförmåga för det bondeägda företaget. I fjol antog DC en tillväxtplan som skulle öka slaktgrisuppfödningen inom landet. Så blev det också, och slakteriet i Ringsted nyanställde och startade ett extra skift så att bandet rullande dygnet runt.

Kan vara tillfälligt

Men tillförseln av slaktgrisar stannade vid två procent mot förväntade fem procent. Därför bestämde styrelsen för DC att stänga nattskiftet från 1 juni i år och att säga upp 140 av de cirka 900 anställda vid anläggningen. Kanske är det bara ett tillfälligt stopp. Prognoser pekar på ökad tillförsel till hösten och att antalet grisar som slaktas i Danmark trots allt ska kunna öka med 300 000 i år.

LÄS MER: Priset för slaktsvin höjs

PREMIUM: Går från grisfötter till gryn

PREMIUM: Så mycket tjänar en dansk grisföretagare