facebooktwittermail d

Upprop om bidrag till russprojekt

Nu vill SLU ha hjälp att rädda russen och den blommande ängen och vädjar om bidrag från allmänheten.

Sedan våren 2014 har det gått en flock med russhingstar ute året om och betat på marker söder om Uppsala. Syftet har varit att studera om hästbetet har kunnat bidra till den biologiska mångfalden. Syftet var också att studera om flocken med unghingstar skulle kunna föda sig på bete ute året om. I flocken har det fram tills för en månad sedan funnits 12 unghästar.

– Då fick en av hästarna en skada som krävde rehabilitering på annat håll varför vi var tvungna att ta honom ur flocken, säger Sara Ringmark, forskare vid SLU och delaktig i projektet.

Gör insamling

Projektet har finansierats med pengar från Världsnaturfonden, som beviljat medel två gånger, och SLU. Nu är pengarna slut.

– Övriga ansökningar har inte lyckats och vi tror det beror på att projektet spänner över ett bredare ämnesområde än vad som vanligtvis omfattas av bidragsgivarnas forskningsprogram, säger Sara Ringmark.

Därför gör forskarna nu ett upprop om en insamling för att kunna slutföra projektet.

– Eftersom det varit ett så stort intresse från allmänheten för russprojektet tänkte vi prova med en insamling för att ge människor som är intresserade av de här frågorna en chans att bidra till att vi ska få ut så mycket kunskap som möjligt innan projektet avslutas för gott, säger Sara Ringmark.

Det handlar om pengar för att kunna samla in data under våren och sommaren 2016. Pengarna ska blan annat gå till att inventera blommor, fjärilar, humlor och gräshoppor samt till öka kunskapen om hästens naturliga livsförutsättningar och hur det påverkar russens utveckling och hälsa.

Gräshoppor och träck

Forskarna har också listat hur mycket olika delar kostar. För till exempel 10 000 kronor kan de analysera hästarnas blodinsulinnivåer, en indikator för fångrisk.

4 000 kronor skulle det kosta att inventera gräshopporna på markerna.

30 000 kronor behövs för att analysera betets näringsinnehåll och 60 000 kronor för att inventera humlor och fjärilar.

För 120 000 kronor kan floran inventeras.

Behöver en kvarts miljon

Totalt behövs 254 000 kronor för att kunna göra de mätningar som behövs. Insamlingen pågår tills det beloppet nåtts, sedan stängs insamlingen.

LÄS OCKSÅ Försök ska utvärdera russ som naturvårdare