facebooktwittermail d

Uppmaningen: ”Avverka era skelettskogar”

Det är så ont om biobränsle inför nästa vinter att branschföreningen Svebio uppmanar skogsägare att avverka döda skelettskogar för flisning.