facebooktwittermail

Upplevd lönsamhet bland lantbrukare dyker

Lantbrukare i Sverige upplever sämre lönsamhet och att konsumenternas förtroende minskar.

Det framgår av Lantbruksbarometern, där 500 lantbrukare har intervjuats.

Traktor besprutar fält i morgondis
Tittar man på olika delbranscher så är det framförallt inom växtodlingen som lönsamheten rasat mest. FOTO: TT

I Lantbruksbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna i våras var optimismen bland lantbrukarna i på topp, det var nästan fler som tyckte att lönsamheten vara god, än vad som tyckte den var dålig.