facebooktwittermail d

Uppfriskande klarspråk om klimatpåverkan

Hoppas att många politiker tar till sig IVA:s kartläggning av Sveriges miljöpåverkan, skriver ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.