facebooktwittermail d

”Uppföljning av gallring är inte en prioriterad fråga”

För hårda gallringar ger tillväxtförluster på upp till 15 procent i Finland. Hur det ser ut i Sverige är oklart eftersom Skogsstyrelsen inte gör några uppföljningar.