facebooktwittermail

Ny kalkyl ger uppfödaren koll på kostnaderna

Nu får uppfödare ett nytt verktyg som stöd för att beräkna och analysera sin kostnader. Och sätta pris.

Så här kan det se ut i kalkylen när man beräknat och fyllt i siffrorna.
Så här kan det se ut i kalkylen när man beräknat och fyllt i siffrorna.

Den nya produktkalkylen är ett stöd för hästuppfödare att beräkna och analysera sina kostnader. Verktyget kan användas både för att kunna påverka lönsamheten i uppfödningen och som instrument för att sätta pris på sina uppfödningar.

Det finns sedan tidigare tillgång till schablonberäkningar, bland annat har Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, ASVT, tagit fram sådana. Men genom att använda produktkalkylen och vara noggrann och sann när den fylls i får man fram de faktiska kostnaderna för ens egen uppfödning. Det kan bli en aha-upplevelse för många när alla kostnader, direkta som indirekta, kommer upp på bordet.

Produktkalkylen är uppbyggd i Excel och täcker in både direkta och indirekta kostnader. Det handlar om det mesta från kostnaderna för att hålla stoet, betäckning och uppfödning av föl och unghäst samt träning av unghäst. Det ges även en möjlighet att få med de indirekta och fasta kostnaderna för exempelvis stall och beten, byggnader och maskiner även om dessa i nuläget inte går att beräkna i kalkylen.

Påverka lönsamheten

I kalkylen kan man laborera med olika scenarier i sin uppfödning och på så sätt se hur det påverkar den egna uppfödningen. Bland annat kan man få en bild av hur mycket av den egna tiden som belastar kostnaderna eller vad som händer när foderpriserna går upp och ner.

– Med en tydlig bild är det enklare att påverka lönsamheten vilket är viktigt för en stark inhemsk avel, säger Christina Olsson, avelschef för Svensk Travsport och ordförande i hästnäringens avelskommitté, i ett pressmeddelande.

Testats hos uppfödare

Innan produktkalkylen nu släppts har den testkörts hos ett antal uppfödare av olika raser. En av de som fått testa verktyget är Per Jansson, som föder upp varmblodiga ridhästar på Stall Godà. Han har använt kalkylen för att säkra att man tar betalt för alla kostnader när hästarna säljs:

– Vi har arbetat med kalkylen för att jobba med lönsamheten i den dagliga verksamheten och se var de stora kostnadsposterna finns och hur dessa påverkar ett möjligt försäljningspris, säger Per Jansson.

Produktkalkylen

Uppfödningskalkylen har tagits fram av Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, inom ett projekt för att främja rationell och hållbar hästuppfödning i Sverige.

Målet med projektet har varit att ta fram en kalkyl som kan ge en enkel översikt av kostnaderna för hästuppfödning för att förstå och kunna påverka lönsamheten i verksamheten.

Kalkylen kan ge ett bra underlag för prissättning men i slutänden är det ju ändå marknaden som bestämmer priset.

Ladda ner kalkylen här