facebooktwittermail d

Kravs vd om granskningen: Stämmer inte med vår bild

En ny kartläggning från SVT:s Uppdrag Granskning visar att djurhållare som bland annat dömts för djurplågeri fortsatt fått behålla sin Krav-certifiering.

– Alla former av misskötsel av djur är naturligtvis helt oacceptabel, säger Kravs vd Anita Falkenek, som samtidigt lyfter att 99,5 procent av alla Krav-certifierade djurgårdar inte har fått förelägganden de senaste tre åren.