facebooktwittermail d

”Krav undviker eller förvränger viktiga fakta”

Vår granskning handlar om ett systemfel i kontrollen av Kravs gårdar, skriver företrädare för Uppdrag Granskning.

FOTO: SVERIGES TELEVISION

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Krav har nu gjort en genomgång av de gårdar som förekommer i Uppdrag Granskning den 13 januari.

Listan är uppseendeväckande. På punkt efter punkt undviker eller förvränger Krav viktiga fakta. Självklart kan det finnas olika förklaringar bakom de missförhållanden vi har visat. Men vår granskning handlar om ett systemfel i kontrollen av Kravs gårdar – vilket vi menar att både Krav och konsumenterna vinner på att bli medvetna om. Kanske kan det till och med leda till förändring.

Kravs genomgång är istället en uppvisning i undanflykter och glidningar.

Ett par exempel: I fallet med grisen som på grund av svåra smärtor i klövarna gick på sina handleder påstår Krav att vi ”väljer att använda vittnesmål istället för domslut och domskäl”. Men allt vi påstår kommer från rättegången och domslutet.

Tjurarna som vadar runt i sin egen avföring som vi har filmat i maskinhallen påstår Krav inte är Kravdjur. Men Krav vet att tjurarna ägs och sköts av samma person på Kravgården, även om just dessa tjurar flyttats till ett annat bolag inom familjen. Dom är födda som Kravdjur och lever på en Kravgård. I Kravs egna regelverk framgår tydligt att alla djur av samma djurslag på en Kravgård ska skötas enligt Kravreglerna.

Om djurägaren i Dalarna – som tre gånger dömts för brott mot djurskyddslagen och en gång för djurplågeri och som 2019 fick ett omfattande föreläggande – påstår Krav att ”flera kontroller från Länsstyrelser 2020 har genomförts utan anmärkningar. Fakta är att Länsstyrelsen i Dalarna inte har varit på gården under 2020. Krav hänvisar gång på gång till en rapport från 2020. Vi har gång på gång upplyst Krav om att den rapporten gäller helt andra djur – på andra sidan länsgränsen. Men Krav fortsätter sprida den felaktiga uppgiften.

Hade Krav läst förundersökningen som rör en djurägare i Småland som dömts för djurplågeri hade man sett att sonen var precis lika mycket inblandad som pappan i händelsen som ledde fram till djurplågeridomen och djurförbudet.

Faktum är att Krav saknade kunskap om i stort sett alla förelägganden och domar som vi tar upp i reportaget innan vi påbörjade den här granskningen. Det är via Uppdrag Granskning som Krav blivit informerade och till exempel hittat domar, som Krav hävdade inte fanns.

Vi visar i vår granskning på ett stort antal missförhållanden som skett på Kravgårdar de senaste åren. Vi förstår att en del kan ha åtgärdats sedan dess. En del verksamheter har upphört och några har fått sina Kravcertifikat indragna. Det är bra.

Krav har i sitt regelverk en portalparagraf: Man ska följa lagar och regler.

Ändå visar man stor förståelse för till exempel en djurägare som under lång tid låtit en tjurs horn växa in i djurets skalle.

Djurägaren dömdes för brott mot djurskyddslagen. Men det noga kontrollerade, prestigefulla Kravmärket fick han behålla. Krav skriver till oss att det som hänt är ”beklagligt för det enskilda djuret, men inget visar på något systematiskt fel på djuromsorgen på gården”.

Så viktig var den portalparagrafen.

Lars-Göran Svensson, redaktör Uppdrag Granskning

Ali Fegan, reporter Uppdrag Granskning

Axel Björklund, ansvarig utgivare Uppdrag Granskning

UPPDRAG GRANSKNING OCH KRAV:

Krav i replik: ”Inte systemfel i kontrollen”

Kritiserat Krav-slakteri stoppar slakten

Krav om granskningen: Stämmer inte med vår bild

Kravbönder: ”Liten klick gör stor skada”

Ledare: Låt inte enskilda fall drabba hela näringen