facebooktwittermail

Uppdaterad lag ska underlätta för byggare

Den 2 maj träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Tanken är att den ska snabba upp bygglovsprocessen och leda till färre byggfel.

- Den enskildes rätt stärks, liksom nya krav på bygglovprövningen och kontrollen av byggprocessen, säger Dick Hedman, chef för samhällsbyggnadsenheten vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

I fortsättningen ska alla som söker bygglov få besked inom tio veckor. Även arbetstiden för att ta fram nya detaljplaner ska förenklas och förkortas.

Ett av de viktigaste skälen till den nya plan- och bygglagen är att många kommuner haft svårt att hinna med, vilket har inneburit långa väntetider på beslut. Statliga utredningar har också visat på brister i byggtillsynen.ATL.nu