facebooktwittermail d

Uppåt för virkespriserna – och de regionala skillnaderna ökar

Efter att ha legat still under första och andra kvartalet gick priserna på timmer och massaved svagt uppåt under årets tredje kvartal.