facebooktwittermail

Uppåt för virkespriserna – och de regionala skillnaderna ökar

Efter att ha legat still under första och andra kvartalet gick priserna på timmer och massaved svagt uppåt under årets tredje kvartal.

Virke
Även jämfört med samma kvartal i fjol har timmerpriserna gått uppåt medan priserna på massaved tvärt om vikit nedåt. FOTO: OLOF PERONIUS

Jämfört med föregående kvartal ökade priserna på leveransvirke med 2,1 procent för sågtimmer och 0,9 procent för massaved för landet som helhet. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.