facebooktwittermail d

Uppåt för virkespriserna

Priserna på timmer och massaved ökade i södra och Mellansverige under första kvartalet. I norr fortsatte de istället att sjunka.

Timmerpriserna ökar i södra och Mellansverige men sjunker i norr.
Timmerpriserna ökar i södra och Mellansverige men sjunker i norr. FOTO: ULF ARONSSON

Under första kvartalet i år ökade timmerpriserna med 4,8 procent och massaveden med 1,2 procent jämfört med sista kvartalet i fjol, enligt den senaste statistiken från Skogsstyrelsen.

Men ökningen gäller inte hela landet. I region Nord norr sjunker priserna fortfarande, för sågtimmer med 2,3 procent och för massaved 3,3 procent. I region Mellan och Syd steg timmerpriset med 6 procent medan massavedspriset steg med 2,1 respektive 1 procent jämfört med föregående kvartal.

Med ett lite längre tidsperspektiv blir bilden delvis annorlunda. Jämfört med första kvartalet 2020 har massavedspriset då i stället sjunkit med 15,7 procent i region Nord, 9,2 procent i region Mellan och 7,2 procent i region Syd. Timmerpriserna har på ett år ökat med 6 procent i region Syd och 3,4 procent i region Mellan, men minskat med 4,2 procent i region Nord.

Skogsstyrelsens statistik gäller genomsnittspriser för volymvägda rundvirkeskvantiteter av leveransvirke, vilket utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.