facebooktwittermail d

Uppåt för träexporten

Värdet på den svenska trävaruexporten drog iväg rejält under första halvåret.

Närbild på virkespaket med brädor.
Bättre betalt för mindre virke, så såg det ut för den svenska trävaruexporten under första halvåret. FOTO: TINA ANDERSSON

Att trävaruexporten minskade med 8 procent i volym under första halvåret jämfört med ifjol låter ju inte så bra.

Men det kompenseras av att den i stället ökade med hela 35 procent i värde, detta enligt SCB:s senaste handelsstatistik. Den minskade exportvolymen har av branschanalytiker tidigare förklarats med att låga lager vid årets början begränsade exportmöjligheterna, men att sågverken under året producerat på full kapacitet.

Exporten av pappersmassa ökade däremot både i volym, upp 2 procent, och i värde, med 9 procent, jämfört med första halvåret i fjol. Exporten av papper uppgick till samma volym som i fjol men tappade istället 5 procent i värde. 

Papper fortsatt viktigast

Trots det var värdet av pappersexporten högre än det sammanlagda exportvärdet för trävaror och pappersmassa, vilket innebär att papper fortsätter att vara det viktigaste varuområdet för svensk skogsindustri.

Sammantaget stod skogsvaror för 10,2 procent av värdet av Sveriges totala export. 

LÄS OCKSÅ:

Orosmoln trots bättre resultat för Mellanskog

Rekordkvartal för Moelven

Södra-medlemmar missnöjda – saknar prishöjningar

Bättre betalt för timret i Finland