facebooktwittermail

Uppåt för skogsindustriexporten

Svensk skogsindustri återhämtade sig ganska bra under 2010. Exporten växte med fem procent till 129 miljarder kronor, enligt Skogsindustriernas kvartalsrapport.

- Det finns en stor potential för skogsindustrins produkter, men den globala utvecklingen ger en allt hårdare konkurrenssituation, konstaterar Marie S Arwidson, vd för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Nordafrika skapar oro


Sågverken gynnades av en stark hemmamarknad, men tappade marknadsandelar på exporten. En starkare svensk krona, höjda kostnaderna för virkesråvara, energi och kemikalier påverkade de svenska skogsindustriföretagens konkurrenskraft negativt.

Efterfrågan på papper och massa bedöms vara fortsatt god. Händelseutvecklingen i Nordafrika skapar viss osäkerhet på kort sikt, men långsiktigt finns en stark tro på en utveckling av dessa marknader. ATL.nu