facebooktwittermail d

Uppåt för sågtimmer globalt

Efterfrågan på sågade trävaror märks inte bara i Sverige, utan har även inneburit en uppgång för timmerpriserna globalt.