facebooktwittermail

Uppåt för sågtimmer globalt

Efterfrågan på sågade trävaror märks inte bara i Sverige, utan har även inneburit en uppgång för timmerpriserna globalt.

WRI:s index för sågtimmerpriser steg med 8 procent för både USA och Europa under sista kvartalet i fjol.
WRI:s index för sågtimmerpriser steg med 8 procent för både USA och Europa under sista kvartalet i fjol. FOTO: ULF ARONSSON

Seattle-baserade analysföretaget WRI rapporterar en ökning med 8 procent för sina index för sågtimmerpriser i både Europa och USA under sista kvartalet i fjol. Drivkraften är en ökad konsumtion av sågade trävaror i framför allt USA, Storbritannien, Sydkorea, Mellanöstern och Nordafrika. I Europa ökade inte konsumtionen nämnvärt, däremot kunde europeiska länder med stora exportandelar dra nytta av rekordhöga priser på sågat virke i bland annat USA.