facebooktwittermail

Uppåt för sågat efter start i rött för Norra Skog

Norra Skog visar ett negativt resultat för året hittills. Men trenden för sågade trävaror går åt rätt håll.

Kåge sågverk, en del av Norra Skog.
Kåge sågverk, en del av Norra Skog. FOTO: NORRA SKOG

Nybildade skogsägarföreningen Norra Skog nådde ett resultat på minus 33 miljoner kronor före skatt för årets tre första kvartal. Föreningen redovisar inte en fullständig kvartalsrapport, men skriver i ett pressmeddelande att resultatet ligger i nivå med förväntningarna med hänsyn till den pågående pandemin samt fusioneringskostnader av engångskaraktär. Kostnaderna omfattar bland annat en ny organisation, modernisering av koncernens IT-plattform samt kostnader för nedläggningen av sågverket i Östavall.