facebooktwittermail

Uppåt för priserna på skogsmark

Efter en ökning med 6 procent det senaste halvåret är priserna på skog nu högre än någonsin.

Under första halvåret låg riksgenomsnittet för skogsmarkspriser på 419 kronor per skogskubikmeter, enligt LRF Konsults statistik. Det är högre än det tidigare toppåret 2010, och det högsta priset någonsin sedan LRF Konsult började sammanställa sin prisstatistik 1995.

Störst ökning i norra Sverige

Allra störst är ökningen i norra Sverige, upp hela 11 procent. Med 273 kronor per kubikmeter är snittpriserna dock fortfarande lägst i landet och en bit lägre än när de låg som högst i landets norra delar.

– Att priserna stiger snabbast i norra Sverige är inte konstigt. Svensk ekonomi går bra, skogs, massa- och pappersindustrin går bra och räntan är låg. Därför har vi undrat varför marknaden inte värderat upp skogsmark i Norrland. Det vi ser nu är en naturlig korrigering, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

I mellersta Sverige är ökningen 7 procent och snittpriset ligger på 430 kronor per kubikmeter.

Mer blygsam ökning

I södra Sverige var ökningen mer blygsam, upp 1 procent. Men snittpriserna ligger ändå långt över övriga landet, 615 kronor per kubikmeter, och även klart över 2010 års nivå.

Med tanke på ökningarna verkar det inte som om diskussionerna kring äganderätt och artskyddsfrågor minskat intresset att äga skog?

– Nej, frågor kring äganderätt kan få konsekvenser i enskilda fall, marknaden gillar inte osäkerhet, men vi ser ingen påverkan i det stora hela. Å andra sidan vet vi inte hur det skulle ha sett ut om alla de faktorer som nu är positiva hade gått åt andra hållet, säger Markus Helin.

Finns risk för en bubbla vad gäller skogsmarkspriser?

– En definition på en bubbla är att man inte vet att man befinner sig i en bubbla, och så kommer en oförutsedd händelse och tippar utvecklingen åt ett oväntat håll. Det skulle till exempel kunna vara en storm som ger överutbud av virke och sjunkande priser.

– Men det flesta ser långsiktigt på skog, större delen av köpen är tillköp där köparna är lågt belånade och kan få en mer rationell brukningsenhet. Ju högre priser desto större är naturligtvis risken, men just nu ser vi inget annat än att prisutvecklingen kommer vara stabil under resten av 2017.