facebooktwittermail d

Uppåt för massaveden i Finland

Både priser och volym har ökat i den finska virkeshandeln under början av året. En bidragande orsak är fjolårets stopp för import från Ryssland.