facebooktwittermail

Uppåt för kyckling trots larmrapporter

Svensken fortsätter att äta kyckling trots larmen om campylobakter. Knäreds kyckling AB i södra Halland har ökat försäljningen med 10 procent.

Vår och försommar är bra försäljningsmånader för kyckling. Kunderna vill ha kyckling till högtider och festligheter. Larmen om campylobakter i färsk kyckling avskräcker inte konsumenterna. I fjol smittades nära 7 000 svenskar, enligt Folkhälsoinstitutet, men trots det fortsätter konsumtionen att öka.

- Vi såg en viss nedgång i samband med utbrottet i vintras men sedan dess har försäljningen ökat igen, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel.

Hon har stöd i statistik från Jordbruksverket som visar att förbrukningen har ökat 14 procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol.

Vinnare i Knäred

En av vinnarna är lilla Knäred kyckling AB med en slaktvolym på 1,5 miljoner kycklingar motsvarande 1,5 procent av marknaden för svenskproducerade kyckling.

- Vi har växlat upp produktionen något och upplever att lagren krymper. Efterfrågan är just nu är större än vad vi kan få fram. Uppskattningsvis säljer vi 10 procent mer än vid samma period i fjol, säger Johan Karlsson, vd på Knäreds kyckling.

Smitta är en färskvara menar Johan Karlsson, vd för Knäreds kyckling AB.
Smitta är en färskvara menar Johan Karlsson, vd för Knäreds kyckling AB.

Av den totala produktionen är 85 procent, eller 1,1 miljoner kycklingar, från egen uppfödning. Resterande del av slaktvolymen kommer från lantbrukare i trakten som varit underleverantörer till Knäreds kyckling i många år.

Två produktionsenheter

Kycklingproduktionen ligger på en egen gård fem kilometer från slakteriet, som två delar i samma bolag. Det ger kontroll i alla delar av kedjan.

- Kunder har hört av sig till mig för att säkerställa att våra varor är trygga. Testerna visar att vi har samma resultat som tidigare, det vill säga att förekomsten av bakterier är nära obefintlig i våra kycklingar. Det gör att våra kunder återkommer och att nya har hittat till oss, säger Johan Karlsson.

Johan Karlsson tillsammans med medarbetaren Peter Frejeberg.
Johan Karlsson tillsammans med medarbetaren Peter Frejeberg. FOTO: KNÄREDS KYCKLING

Smitta en färskvara

Han är samtidigt noga med att understryka att det faktum att kycklingen inte är smittad är en färskvara.

- Jag kan ju få en smitta i flocken i nästa vecka eftersom den finns i vår omgivning. Jag kan aldrig säga till kunden att jag garanterar någonting men jag kan visa upp vår historik och att våra halter är väldigt låga, säger Johan Karlsson.

Han betonar också vikten av att kunden är försiktig med rått kycklingkött i köket, att alltid genomsteka kycklingen och att alltid tvätta händer och utrustningen ordentligt.

LÄS OCKSÅ 60 sjuka efter tacolunch

LÄS OCKSÅ Nu sjunker smittspridningen